VOOR PROFESSIONALS.

Wil jij leren werken met naasten van verslaafden?

Professionals uit de (verslavings)zorg komen in hun werk regelmatig in contact met naasten van verslaafden. Zij weten als geen ander dat deze doelgroep vaak grote emotionele, maar ook praktische problemen ondervindt door het leven met een dierbare die verslaafd is. Hierbij valt te denken aan enorme stress en hoge schulden door het oplossen van de problemen van de verslaafde. Maar ook schaamte en schuldgevoelens naar zichzelf en de omgeving vanwege het grote taboe dat nog steeds op verslaving rust. Ze hebben vaak te kampen met klachten als angsten, depressies en burn-out verschijnselen.

Vaak zijn zij zich ook niet bewust van hun eigen aandeel in de situatie. Want wat zegt het over henzelf dat zij in deze situatie zitten? Wat maakt dat zij zichzelf volledig wegcijferen voor een verslaafde dierbare? Om inzicht te krijgen in de antwoorden op deze vragen en daarmee naasten van verslaafden het begin van de oplossing te geven, dient men als hulpverlener zelf meer inzicht te krijgen in de dynamiek tussen de verslaafden en zijn systeem en de onderliggende problematiek die speelt bij naasten van verslaafden.

Maar hoe ga je nou eigenlijk het beste te werk met deze doelgroep?
Wat kun je doen om hen op de juiste wijze te ondersteunen?

Stichting Naast heeft samen met Opleidingsinstituut GGZ een training ontwikkeld voor professionals, waarin we deze vraag beantwoorden.In de 3-daagse training ‘Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek’ kom je alles te weten over de laatste stand van zaken op gebied van verslaving, leer je meer over de psychopathologie van het systeem rondom de verslaafde en leer je alles over mede-afhankelijkheid/codependency: Wat is het? Hoe kun je het signaleren? Hoe kun je het behandelen? Theoriemomenten wisselen wij tijdens de dagen af met praktijkopdrachten in de vorm van o.a. rollenspellen aan de hand van casuïstiek.

Wil jij als professional een verschil maken in de verslavingszorg voor naasten van verslaafden?

Schrijf je dan vandaag nog in voor de training ‘Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek’.