MISSIE. DOELSTELLINGEN. BESTUUR. MEDEWERKERS.

Missie:

Onze missie is het creëren van een structureel en toegankelijk hulpaanbod voor de partners, familie en vrienden (naasten) van verslaafden.

Doelstelling:

De doelgroep ‘naasten van verslaafden’ valt binnen het huidige zorgaanbod in veel gevallen buiten de boot. Vaak is er pas ondersteuning beschikbaar op het moment dat de verslaafde in behandeling is. Terwijl op dat punt al een grote last van de schouders van de naasten valt. Slechts 10% van de verslaafden is in behandeling. Voor de overige 90% is er dus nagenoeg geen hulp beschikbaar, terwijl voor deze groep de last, en daarmee ook de behoefte aan ondersteuning, het grootst is.

Onze doelstelling is om hier verandering in te brengen.

Onze zorg is beschikbaar voor alle naasten van verslaafden, of de verslaafde nou in behandeling is of niet.

Bestuur

 • Voorzitter

  Patricia Zegwaard

 • Secretaris

  Jackie Bollegraaf-Van Buuren

 • Penningmeester

  Gerben de Boer

Landelijk projectleider

 • Veronica Risch

Medewerkers

 • Behandelaar

  Bernadette van Mol

 • Behandelaar

  Paola Croes

 • Trainer

  Kiki Portman

 • Trainer en behandelaar

  Pieter de Roos

 • Trainer

  Tineke van der Vorst

 • Trainer

  Ingrid Vandewall

 • Stagiaire

  Marije Vink