Doneren

Wil jij Stichting Naast helpen  met het realiseren van haar doelstellingen? Wordt dan donateur!

Stichting Naast en de diensten van “Help! Mijn dierbare is Verslaafd!” is een goede doel stichting. Wij zijn volledig afhankelijk van donaties, subsidies en giften.

Doneren via iDeal

Doneren via bankoverschrijving

Het rekeningnummer en de BIC van Stichting Naast zijn:

IBAN: NL30 RABO 0108 4654 97
BIC: RABONL2U

Wil je niet anoniem doneren? Vermeld dan jouw gegevens in de omschrijving van jouw overboeking.

Let op! De privacywet is aangescherpt ter bescherming van persoonsgegevens.

Dit betekent dat wij na een donatie géén persoonsgegevens van de bank ontvangen. Je doneert dan dus anoniem. Wil je dit niet? Vermeld dan in de omschrijving van de overboeking duidelijk jouw contactgegevens, zodat we de gift kunnen bevestigen en je kunnen bedanken voor jouw steun.


Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Naast

Beloningsbeleid

Binnen Stichting Naast werkt een team van betrokken en bewogen mensen samen aan de doelstelling van de Stichting. De drie bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Voor de coördinatie en administratie wordt een beroep gedaan op professionele inzet van twee medewerkers. Het gaat hierbij om 1,20 fte. Bezoldiging van deze medewerkers is marktconform.

Daarnaast werkt een team van GGZ-professionals als semi vrijwilliger voor de Stichting. Zij ontvangen een ieder een standaard vergoeding van de maximale vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

  • Het ondersteunen van mensen die leven in de directe nabijheid van een verslaafde;
  • Het zorgen voor herkenning en erkenning van de problemen van de mensen uit de directe omgeving van de verslaafde;
  • Het doen van onderzoek naar de ontwikkeling van en de effecten op de verslaafde en zijn omgeving;
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
Scroll naar boven