Doneren

Wil jij Stichting Naast helpen met het realiseren van haar doelstellingen? Wordt dan donateur!

Let op! De privacywet is aangescherpt ter bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij na een donatie géén persoonsgegevens van de bank ontvangen. Je doneert dan dus anoniem. Wil je dit niet? Vermeld dan in de omschrijving van de overboeking duidelijk jouw contactgegevens, zodat we de gift kunnen bevestigen en je kunnen bedanken voor jouw steun.

Het rekeningnummer en de BIC van Stichting Naast zijn:

Stichting Naast heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Stichting Naast aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

ANBI-status

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:

Naam organisatie          

Stichting Naast

RSIN                               

814555147

Contactgegevens

IJsbaanpad 9
1076 CV Amsterdam
070 4161781
info@stichtingnaast.nl

Beleidsplan

Beleidsplan 2019 Stichting Naast

 

Beloningsbeleid

Binnen Stichting Naast werkt een team van betrokken en bewogen mensen samen aan de
doelstelling van de Stichting. De drie bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
Voor de coördinatie en administratie wordt een beroep gedaan op professionele inzet van twee
medewerkers. Het gaat hierbij om 1,20 fte. Bezoldiging van deze medewerkers is marktconform.

Daarnaast werkt een team van GGZ-professionals als semi vrijwilliger voor de Stichting. Zij ontvangen een ieder een standaard vergoeding van de maximale vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling

1. Het ondersteunen van mensen die leven in de directe nabijheid van een verslaafde;

2. Het zorgen voor herkenning en erkenning van de problemen van de mensen uit de directe omgeving van de verslaafde;

3. Het doen van onderzoek naar de ontwikkeling van en de effecten op de verslaafde en zijn omgeving;

4. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt