Doneren

Wil jij Stichting Naast helpen  met het realiseren van haar doelstellingen? Wordt dan donateur!

Let op! De privacywet is aangescherpt ter bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij na een donatie géén persoonsgegevens van de bank ontvangen. Je doneert dan dus anoniem. Wil je dit niet? Vermeld dan in de omschrijving van de overboeking duidelijk jouw contactgegevens, zodat we de gift kunnen bevestigen en je kunnen bedanken voor jouw steun.

Het rekeningnummer en de BIC van Stichting Naast zijn:

IBAN: NL30 RABO 0108 4654 97
BIC: RABONL2U

ANBI-status

Stichting Naast heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Stichting Naast aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving.

Naam organisatie:  Stichting Naast
RSIN: 814555147

Contactgegevens:

Ellermanstraat 19
1114 AK Amsterdam
070 – 416 17 81
info@stichtingnaast.nl

Beleidsplan

Beleidsplan 2019 Stichting Naast

Beloningsbeleid

Binnen Stichting Naast werkt een team van betrokken en bewogen mensen samen aan de doelstelling van de Stichting. De drie bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Voor de coördinatie en administratie wordt een beroep gedaan op professionele inzet van twee medewerkers. Het gaat hierbij om 1,20 fte. Bezoldiging van deze medewerkers is marktconform.

Daarnaast werkt een team van GGZ-professionals als semi vrijwilliger voor de Stichting. Zij ontvangen een ieder een standaard vergoeding van de maximale vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

  • Het ondersteunen van mensen die leven in de directe nabijheid van een verslaafde;
  • Het zorgen voor herkenning en erkenning van de problemen van de mensen uit de directe omgeving van de verslaafde;
  • Het doen van onderzoek naar de ontwikkeling van en de effecten op de verslaafde en zijn omgeving;
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
Scroll to Top